مفهوم و ماهیت فقر در اسلام و بررسی انواع آن

مفهوم و ماهیت فقر در اسلام و بررسی انواع آن

هدف از این تحقیق بررسی مفهوم و ماهیت فقر در اسلام و بررسی انواع آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 51
حجم 132 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی فقه،الهیات،معارف

توضیحات کامل

این تحقیق درمورد فقر و با موضوع بررسی مفهوم و ماهیت فقر در اسلام و بررسی انواع آن می باشد. فقر به معناي کندن ،حفر کردن ،فرود امدن حادثه بر کسي و شکستن پشت او ،پشت شکستن و درويشي است .گاه از فقر ،معني فاقد بودن عموم مايحتاج حيات اراده ميشود و به اين معني همه موجودات جز ذات اقدس الهي فقيرند که هرکس و هر چيز در افاضه فيض به  باري تعالي عزاسمه نيازمند مي باشد .

 

 

 

 

غني الذات تنها خداوند است و گاه فقر به نداشتن مال مراد باشد که برخي احاديث در ذم و نکوهش آن آمده و برخي احاديث در مدح وستايش آن . آري اگر فقر با صفاتي چون رضا و قناعت توام باشد فقير به فقر و نداري خود راضي باشد و براين باور است که خداي مهربان اين وضع را براي او پسنديده است .ولي اگر فقر بر فردي خام و بي مايه از معرفت به خدا درآيد باري گران و آزمايشي بس خطرناک است که وي را به عيوبي چون ضعف نفس و حسد وغيبت و دروغ و دزدي و خيانت دچارسازد و چه بسا ناتواني او از کشش اين بار گران وي را به کفر کشاند . 

 

 

 

 

مرحوم نراقي در تعريف فقرمي فرمايد: فقر ضد غناست و آن عبارت است ازموجود نبودن آن چيزهايي که در زندگي به آنها نياز بوده باشد. آيت الله مکارم شيرازي دراين باره چنين مي نويسند: فقر عبارت است از فقدان يا کسري درآمد به نحوي که شخص مبتلا به اين حالت مخارج شرعي و عرفي اش بيش از درآمد او باشد. به عبارت ديگرکسي است که مخارج سال خود و عيالاتش (زن و فرزندان و تحت تکلفش) را ندارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
مفهوم فقر و انواع فقر
2-1- مفهوم فقر    15
2-1-1- فقر از ديدگاه اهل لغت    15
2-1-2- فقر از ديدگاه اصطلاحي    17
2-1-3- فقر از ديدگاه احاديث    19
2-1-3-1 – ستايش فقر و فقرا    19
2-1-3-2 – نکوهش فقر و فقرا    21
2 -1-4- فقر از ديدگاه سرمايه داري    22
2-1-5- فقر از ديدگاه عرفاني    23
2-2- انواع فقر    26
2-2-1- فقر مطلق    26
2-2-2- فقر نسبي    27
2-2-3- فقر موردي    27
2-2-4- فقر عمومي    28
2-2-5- فقر به معناي نياز انسانها به يکديگر    28
2-2-6- فقر عقوبتي – فقر کرامتي    29
2-2-7- فقر نفس    29
2-2-8 فقر معنوي    30
2-2-9- فقر ديني    31
2-2-10- فقر فرهنگي    32
2-2-11 فقرذاتي    33
2-2-12- فقر ممدوح و مذموم    36
2-3- بيان ادب فقير در حال فقر    42
منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود