جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار زیان ناشی از جرم پولشویی

جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار زیان ناشی از جرم پولشویی

هدف از این پایان نامه بررسی جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار زیان ناشی از جرم پولشویی می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 78
حجم 85 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

شيوه ها و وسايلي كه ازسوي مجرمان براي پولشويي مورداستفاده قرارمي گيرد، ‌بسيارمتنوع ومتفاوت است ودر واقع به تعدادتجارت وفعاليتهاي مشروع است. انتخاب هريك از اين روشها، به عوامل مختلفي مانندمكان و زمان وميزان اعتماد موجود نسبت به سازمانها و افراد شركت كننده در عمليات پولشويي و اينكه آيا منافع حاصل از آن براي مصرف زودهنگام،‌ پس انداز ويا سرمايه گذاري مورداستفاده قرار مي گيرد وحجم اموالي كه بايد تطهير شود، بستگي دارد.

 

 

علاوه بر اينها، نوع خلاف انجام شده، نوع سيستم اقتصادي و قوانين ومقررات كشوري كه در آنجا جرم واقع شده و نوع مقررات كشوري كه در آنجا پول تطهير مي شود نيز در انتخاب شيوه پولشويي مؤثر است.  با اين وجود، پولشويان هرگز خود را محدود به يك شيوه و وسيله خاص نمي كنند. آنها افراد بسيار زيرك وحرفه اي هستند كه باكشف و شناسايي هريك از روشهاي پولشويي، به ابداع و استفاده از راه هاي ديگر مي پردازند.

 

 

 

استفاده از بانكها، عمده ترين ابزار جهت پولشويي به شمار مي رود. به خصوص اگر بانك يا برخي كاركنان اصلي آن باپولشويان همكاري كنند، عمليات پولشويي با سهولت بسيارانجام خواهد گرفت.  علت اصلي مورد توجه بودن بانكها براي پولشويي، اين است كه بانكها به طور طبيعي و برحسب وظيفه، خدماتي را كه براي پولشويان مفيد و لازم است،‌ ارائه مي دهند؛ مثل انتقال پول و گشايش حسابهاي مختلف.

 

 

 

 لذا با توجه به نقش مهمي كه بانكها درتمام مراحل پولشويي دارند، در ابتدا شيوه و روشهايي را كه پولشويان با استفاده از بانكها براي پولشويي به كار مي برند را موردبررسي قرار داده وسپس به شيوه هايي كه با استفاده ازساير مؤسسات مالي وهمچنين مؤسسات غيرمالي صورت مي گيردمي پردازيم. البته اين بدان معنا نيست كه پولشويان درهرعمليات پولشويي ازيكي ازاين روشها ويا وسايل استفاده مي كنند، بلكه ممكن است در يك عمليات پولشويي، در مراحل مختلف از ادغام چند شيوه استفاده شود. بديهي است كه روشها و شيوهاي پولشويي نيز بسيار متنوع است .

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار زیان ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات

 

 

مبحث اول.تبیین شيوه ها و وسايل ارتكاب جرایم پولشویی در حقوق ایران و امارات    3

گفتار اول.شيوه هاي مشتمل بر استفاده از تطهیر پول در بانكهای اقتصادی    5
گفتار دوم.شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات اقتصادی غير بانكي    13
گفتار سوم.شيوه ها و طرق پولشويي، بدون استفاده از مؤسسات اقتصادی    16

 

 

مبحث دوم.مراحل انجام جرایم پولشويي در حقوق ایران و امارات    22

گفتار اول.جايگزيني عملیات پولشویی    22
گفتاردوم.لايه‌گذاري عملیات پولشویی    24
گفتار سوم.ادغام عملیات پولشویی    26
گفتار چهارم.نتيجه حاصله از جرم    27
گفتار پنجم.مشاركت و معاونت در پولشويي    30
گفتار ششم. عمل مرتكبین پولشویی    32

 

 

مبحث سوم.بررسي جرم شناختي،اهداف پولشويي و آثار پولشويي    35

گفتار اول.تبیین ميزان پولشويي    43
گفتار دوم.اهداف و علل پولشويي    45
گفتار سوم.آثار و زيانهاي ناشی از پولشويي    49

 

مبحث چهارم.آثارهای ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    55

مآخذ    72
-منابع فارسی    72
ب.مقالات،نشريات، پایان نامه و…:    73
-منابع انگليسي    78


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود